läntagare

läntagare
s (-n, läntagare) HIST innehavare el. mottagare av förläning, vasall

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • låntagare — s ( n, låntagare) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • aktielån — s ( et, aktielån) EKON från aktieägare till en låntagare som förbinder sig att lämna tillbaka samma antal aktier efter viss tid, ofta ges ränteersättning till långivaren …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • aviseringsavgift — s ( en, er) EKON avgift som betalas av låntagare för att få ett inbetalningskort hemskickat …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • denuntiation — s JUR tillkännagivande, anmälan, underrättelse, t.ex. meddelande till låntagare att lånet övertagits av en ny kreditgivare och att framtida betalningar ska ske till denna …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • dröjsmålsränta — s ( n, dröjsmålsräntor) EKON räntan som en låntagare måste erlägga om hon inte betalar en fordran i tid …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • gäldenär — s ( en, er) JUR låntagare, person som är skyldig pengar …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • skuldebrev — s ( et, skuld(e)brev) JUR (el. skuldbrev) skriftlig utfästelse av låntagare att betala ett visst belopp …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • vasall — s ( en, er) HIST läntagare …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”